การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านเทคโนโลยีไร้สายของลำโพง

โหมด “ลำดับตามคุณภาพของเสียง” และ “ลำดับการเชื่อมต่อตามความเสถียร” เป็นตัวเลือกที่สามารถใช้ได้สำหรับการเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านเทคโนโลยีไร้สายของลำโพง “ลำดับตามคุณภาพของเสียง” ช่วยให้ท่านสามารถเล่นเพลงได้ทั้งแบบ SBC, AAC และ LDAC ท่านจึงสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงคุณภาพสูงผ่าน BLUETOOTH ในขณะที่ “ลำดับการเชื่อมต่อตามความเสถียร” ช่วยให้การเล่นเพลงผ่านเทคโนโลยีไร้สายมีความเสถียรมากขึ้น “ลำดับตามคุณภาพของเสียง” เป็นค่าตั้งที่ตั้งจากโรงงาน

การเข้า/ถอดรหัสที่รองรับ

 • ลำดับตามคุณภาพของเสียง: AAC หรือ LDAC, SBC (ค่าตั้งที่ตั้งจากโรงงาน)
 • ลำดับการเชื่อมต่อตามความเสถียร: SBC
 1. เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับ AC ผ่านอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB (มีให้มา)

  หมายเหตุ

  • ห้ามเปิดลำโพง
 2. ขณะที่กดปุ่ม + (ระดับเสียง) ให้กดปุ่ม (เปิด/ปิด) จนกว่าไฟแสดง (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีขาว

  เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นโหมด “ลำดับการเชื่อมต่อตามความเสถียร” ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีขาว 3 ครั้ง

  เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นโหมด “ลำดับตามคุณภาพของเสียง” ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีขาว 2 ครั้ง

หมายเหตุ

 • การสื่อสารอาจไม่เสถียรในโหมด “ลำดับตามคุณภาพของเสียง” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่าน และสภาวะแวดล้อม ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนลำโพงเป็นโหมด “ลำดับการเชื่อมต่อตามความเสถียร” โดยทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ที่กล่าวมาข้างต้น