การลับระหว่างโหมดคู่และโหมดสเตอริโอ (ฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง)

เมื่อใช้ลำโพงสองตัว ท่านสามารถสลับระหว่างการเล่นช่องสัญญาณเดี่ยว (โหมดคู่) และการเล่นสเตอริโอ (โหมดสเตอริโอ)
 1. กดปุ่ม ADD บนลำโพงเพื่อเปลี่ยนการจำลองเสียง

  ทุกครั้งที่ท่านกดปุ่ม ADD โหมดจะเปลี่ยนไป

  ไฟแสดง L/R บนลำโพงทั้งสองตัวจะแสดงสถานะของการจำลองเสียง

  โหมดคู่: ไฟแสดง L/R บนลำโพงทั้งสองตัวจะสว่างขึ้นเป็นสีขาว

  โหมดสเตอริโอ (ช่อง L/ช่อง R): ไฟแสดง L บนลำโพงตัวหนึ่ง และไฟแสดง R บนลำโพงอีกตัวจะสว่างขึ้นเป็นสีขาว

  โหมดสเตอริโอ (ช่อง R/ช่อง L): ไฟแสดง L จะดับ และไฟแสดง R จะสว่างขึ้นเป็นสีขาวบนลำโพงหนึ่งตัว บนลำโพงอีกตัว ไฟแสดง R จะดับ และไฟไฟแสดง L จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว