ไม่มีเสียง/เสียงของผู้โทรเบา

  • ตรวจสอบว่าทั้งลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิดอยู่หรือไม่
  • เพิ่มระดับเสียงของลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • ตรวจสอบว่าสัญญาณเสียงออกของโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH กำหนดไว้สำหรับลำโพง
  • เลือกการเชื่อมต่อ HFP หรือ HSP BLUETOOTH โดยใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH