ฉันต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร

หากลำโพงทำงานผิดปกติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

  • ตรวจสอบอาการปัญหาในคู่มือช่วยเหลือนี้ และทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่กำหนดไว้
  • ชาร์จลำโพง

    การชาร์จแบตเตอรี่อาจช่วยแก้ปัญหาบางประเภทได้

  • กดปุ่ม RESET ของลำโพง
  • ปรับใช้ค่าเริ่มต้นของลำโพง

    การดำเนินการนี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าระดับเสียง ฯลฯ และลบข้อมูลการจับคู่ทั้งหมด

  • ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวได้ในเว็บไซต์งานบริการลูกค้า

หากการดำเนินการข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของ Sony ใกล้บ้านท่าน