ระดับเสียงของลำโพงเบาลงขณะใช้งานอยู่

  • หากไฟแสดง CHARGE กะพริบช้าๆ เป็นสีส้ม แสดงว่าแบตเตอรี่อ่อน ให้เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับ AC หรือปิดลำโพง แล้วชาร์จแบตเตอรี่ให้เพียงพอ
  • เมื่อท่านเปิดลำโพงเสียงดัง อาจทำให้แบตเตอรี่อ่อนได้ แม้ว่าลำโพงจะเชื่อมต่ออยู่กับเต้ารับ AC ก็ตาม ทำให้ระดับเสียงของลำโพงเบาลง ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด ปิดลำโพง และชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม