เกี่ยวกับไฟแสดงต่างๆ

ไฟแสดง CHARGE (สีส้ม)

ดับลง (ในขณะที่ลำโพงปิด) การชาร์จลำโพงเสร็จสมบูรณ์
สว่างขึ้น (สีส้ม) (ในขณะที่ลำโพงปิด) ลำโพงกำลังชาร์จ
กะพริบช้าๆ (สีส้ม) (ในขณะที่ลำโพงเปิด) แบตเตอรี่ในตัวอ่อนและจำเป็นต้องชาร์จ
กะพริบสามครั้ง (สีส้ม) และดับลง หากไฟแสดง CHARGE กะพริบเป็นสีส้มสามครั้ง และดับลงเมื่อท่านเปิดลำโพง แสดงว่าแบตเตอรี่หมด และจำเป็นต้องชาร์จ

หมายเหตุ

  • สามารถชาร์จลำโพงที่ใช้งานอยู่ได้ หากลำโพงเชื่อมต่ออยู่กับอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB แม้ว่าไฟแสดง CHARGE จะไม่ติดสว่างขึ้น ในกรณีนี้ อาจใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน ดังนั้น ขอแนะนำให้ปิดลำโพงขณะชาร์จ
  • เมื่อท่านเปิดลำโพงเสียงดังเป็นเวลานาน อาจทำให้แบตเตอรี่อ่อนได้ แม้ว่าลำโพงจะเชื่อมต่ออยู่กับเต้ารับ AC ก็ตาม ทำให้ระดับเสียงของลำโพงเบาลง ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด ปิดลำโพง และชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม

ไฟแสดง (เปิด/ปิด)

ดับลง ลำโพงปิดอยู่
สว่างขึ้น (สีเขียว) ลำโพงเปิดอยู่
สว่างขึ้น (สีส้ม) ลำโพงอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH
กะพริบหนึ่งครั้ง (สีเขียว) ทุกครั้งที่ท่านกดปุ่ม /+ (ระดับเสียง) ไฟแสดงจะกะพริบหนึ่งครั้ง
กะพริบสามครั้ง (สีเขียว) ตั้งค่าระดับเสียงไว้ที่ค่าต่ำหรือสูงสุด

ไฟแสดง (BLUETOOTH) PAIRING (สีขาว)

สว่างขึ้น (สีขาว) ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
กะพริบเร็วขึ้น (สีขาว) ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่
กะพริบช้าๆ (สีขาว) ลำโพงกำลังค้นหาอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อเชื่อมต่อ

ไฟแสดง L (สีขาว)

กะพริบ ลำโพงเข้าสู่โหมดฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง
สว่างขึ้น ลำโพงกำลังทำงานที่ลำโพงซ้ายในขณะที่เปิดใช้งานโหมดสเตอริโอของฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง
ลำโพงกำลังทำงานด้านเดียวในขณะที่เปิดใช้งานโหมดคู่ของฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง

ไฟแสดง R (สีขาว)

กะพริบ ลำโพงเข้าสู่โหมดฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง
สว่างขึ้น ลำโพงกำลังทำงานที่ลำโพงขวาในขณะที่เปิดใช้งานโหมดสเตอริโอของฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง
ลำโพงกำลังทำงานด้านเดียวในขณะที่เปิดใช้งานโหมดคู่ของฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง

ไฟแสดง EXTRA BASS (สีขาว)

สว่างขึ้น ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับพลังเสียงทุ้ม (คุณภาพเสียงที่ Sony แนะนำ) ระบบตั้งค่าโหมดนี้เป็นค่าเริ่มต้น
ดับลง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับคุณภาพเสียงแบบธรรมชาติโดยลดเสียงทุ้มลง แนะนำให้ใช้โหมดนี้เมื่อต้องการฟังเพลงเบาๆ ในห้อง