เพลิดเพลินกับ EXTRA BASS

ท่านสามารถเพิ่มเสียงทุ้มได้ด้วยปุ่ม EXTRA BASS

  1. กดปุ่ม EXTRA BASS

    ไฟแสดง EXTRA BASS จะสว่างขึ้น และเสียงทุ้มจะเพิ่มขึ้น กดปุ่ม EXTRA BASS อีกครั้งเพื่อปิดการตั้งค่า

เกี่ยวกับไฟแสดง EXTRA BASS

สว่างขึ้น
ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับพลังเสียงทุ้ม (คุณภาพเสียงที่ Sony แนะนำ) ระบบตั้งค่าโหมดนี้เป็นค่าเริ่มต้น
ดับลง
ท่านจะเพลิดเพลินไปกับคุณภาพเสียงแบบธรรมชาติโดยลดเสียงทุ้มลง แนะนำให้ใช้โหมดนี้เมื่อต้องการฟังเพลงเบาๆ ในห้อง

คำแนะนำ

  • การตั้งค่าเสียงทุ้มที่กำลังใช้งานจะถูกบันทึกไว้เมื่อลำโพงปิดอยู่ 

หมายเหตุ

  • เอฟเฟกต์พลังเสียงทุ้มอาจไม่โดดเด่นมากนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเพลงที่เล่น