การเปิด

  1. กดปุ่ม (เปิด/ปิด)

    ไฟแสดง (เปิด/ปิด) สว่างเป็นสีเขียว

คำแนะนำ

  • เมื่อท่านเปิดลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากซื้อ ฟังก์ชั่น EXTRA BASS จะทำงาน และไฟแสดงบนปุ่ม EXTRA BASS จะติดสว่างขึ้นเป็นสีขาว

หมายเหตุ

  • หากไฟแสดง CHARGE กะพริบเป็นสีส้มสามครั้ง และดับลงเมื่อท่านเปิดลำโพง แสดงว่าแบตเตอรี่หมด และจำเป็นต้องชาร์จ
  • เมื่อไฟแสดง CHARGE กะพริบช้าๆ เป็นสีส้ม หมายถึง แบตเตอรี่อ่อนและจำเป็นต้องชาร์จ ในสภาวะนี้ ระดับเสียงของลำโพงจะเบาลง ก่อนการชาร์จลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดลำโพงแล้ว