ข้อควรระวัง

หมายเหตุสำหรับการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ

 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือของท่านเมื่อต้องการรับสายในขณะที่ส่งสัญญาณเสียงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ

เกี่ยวกับความปลอดภัย

 • ป้ายชื่อและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยติดอยู่ที่ตัวเครื่องด้านล่างของลำโพง และที่ตัวเครื่องของอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB
 • ก่อนการใช้งานลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าใช้งานของลำโพงตรงกับค่าของแหล่งจ่ายไฟในพื้นที่ของท่าน
  • สถานที่จำหน่าย: ทุกประเทศ/พื้นที่
  • ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าใช้งาน: 100 โวลต์ – 240 โวลต์ AC, 50 เฮิรตซ์/60 เฮิรตซ์

เกี่ยวกับสายไมโคร USB

 • สำหรับการชาร์จ ให้ใช้สายไมโคร USB และเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB ที่ให้มา
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้งานสายไมโคร USB ที่ให้มาดังนี้

  ปลั๊ก USB ประเภท A: เชื่อมต่อกับอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB

  ปลั๊ก USB แบบไมโคร B: เชื่อมต่อกับลำโพง

หมายเหตุเกี่ยวกับอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB

 • เมื่อเชื่อมต่อหรือปลดการเชื่อมต่ออะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB ให้ปิดลำโพงก่อน มิฉะนั้น เครื่องอาจทำงานบกพร่องได้
 • ใช้อะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB ที่ให้มาเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อลำโพง ห้ามใช้อะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB ตัวอื่น
 • เสียบอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB เข้ากับเต้ารับที่ผนังที่อยู่ใกล้ๆ หากเกิดปัญหาใดๆ ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับที่ผนังในทันที
 • ห้ามติดตั้งอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB ในพื้นที่ที่คับแคบ เช่น ชั้นวางหนังสือหรือตู้บิวท์อิน
 • เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามปล่อยให้น้ำหยดหรือกระเด็นโดนอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB และห้ามวางวัตถุที่มีน้ำ เช่น แจกัน ไว้บนอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB

เกี่ยวกับการติดตั้ง

 • ห้ามจัดให้ลำโพงอยู่ในตำแหน่งเอียง
 • ห้ามวางลำโพงไว้ในที่ที่ใกล้กับแหล่งความร้อน วางไว้ในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง มีฝุ่นมาก มีความชื้น ฝนตก หรือมีแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักร

เกี่ยวกับการใช้งาน

 • ห้ามสอดวัตถุชิ้นเล็กใดๆ เข้าไปในช่องต่อหรือช่องระบายทางด้านหลังของลำโพง ลำโพงอาจลัดวงจรหรือทำงานบกพร่อง

เกี่ยวกับการทำความสะอาด

 • ห้ามใช้แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์เพื่อทำความสะอาดตัวเครื่อง

อื่นๆ

 • ต้องใช้ลำโพง 2 ตัวเมื่อใช้ฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง รองรับเฉพาะโคเดก SBC ขณะใช้ฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง
 • หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับลำโพงซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือช่วยเหลือฉบับนี้ โปรดติดติดตัวแทนจำหน่ายของ Sony ใกล้บ้านท่าน