ชิ้นส่วนและการใช้งาน

 1. ปุ่ม/ไฟแสดง (เปิด/ปิด)
 2. ไฟแสดง CHARGE
 3. ปุ่ม /+ (ระดับเสียง)
 4. ปุ่ม/ไฟแสดง EXTRA BASS
 5. ปุ่ม/ไฟแสดง (BLUETOOTH) PAIRING
 6. ปุ่ม (โทรออก)
 7. เครื่องหมาย N
 8. ไมโครโฟน
 9. ปุ่ม ADD
 10. ไฟแสดง L (ซ้าย)/R (ขวา)
 11. ฝาปิด
 12. ช่องต่อ AUDIO IN
 13. ช่องต่อ DC IN 5V
 14. ปุ่ม RESET