ฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ

หากลำโพงอยู่ในสถานะดังต่อไปนี้เป็นเวลา 15 นาที ลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ

เมื่อลำโพงอยู่ในโหมด BLUETOOTH

 • ไม่มีการใช้งานลำโพง
 • ไม่มีการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือผ่าน HFP/HSP
  HFP และ HSP เป็นประเภทของรูปแบบ BLUETOOTH
  HSP (รูปแบบใช้งานชุดหูฟัง): ยินยอมให้สนทนา/ใช้งานโทรศัพท์มือถือ
  HFP (รูปแบบแฮนด์ฟรี): ยินยอมให้สนทนา/ใช้งานโทรศัพท์มือถือแบบแฮนด์ฟรี
 • ไม่มีการเล่นเพลง (เสียง) เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อลำโพงอยู่ในโหมด AUDIO IN

 • ไม่มีการใช้งานลำโพง
 • ไม่มีการเล่นเพลง (เสียง) บนอุปกรณ์เครื่องเสียงที่เชื่อมต่อเข้ากับช่องต่อ AUDIO IN หรือไฟล์เพลง (เสียง) ของอุปกรณ์เครื่องเสียงที่เชื่อมต่อเข้ากับช่องต่อ AUDIO IN เล็กเกินไป
 • ไม่มีอุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่อเข้ากับลำโพงผ่านทาง HFP/HSP