Použití konektoru Sync pro fotografování s bleskem (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

K této bleskové jednotce můžete synchronizačním kabelem (není součástí dodávky) připojit další bleskovou jednotku či fotoaparát pro fotografování se synchronizací blesku, viz popis níže.

 • Je-li blesková jednotka s konektorem Sync (není součástí dodávky) připojena k této bleskové jednotce, která je nasazena na fotoaparát, generuje připojená blesková jednotka záblesky synchronně s fotoaparátem.

 • Je-li blesková jednotka s konektorem Sync připojena k této bleskové jednotce, která je určena jako jednotka přijímače/vzdálená jednotka, generuje připojená blesková jednotka záblesky synchronně se signály z jednotky vysílače/ovladače.

 • Je-li k této bleskové jednotce připojen fotoaparát, generuje tato blesková jednotka záblesky synchronně s připojeným fotoaparátem.

Poznámka

 • Před připojením synchronizačního kabelu ověřte, že je vypnutá blesková jednotka, kterou chcete připojit k této bleskové jednotce. Je-li blesková jednotka zapnutá, může připojení synchronizačního kabelu vygenerovat záblesk.

 • S touto bleskovou jednotkou nepoužívejte žádné komerčně dostupné bleskové jednotky s:

  • napětím nad 250 V,

  • obrácenou polaritou.

 1. Bleskovou jednotku s konektorem Sync připojte synchronizačním kabelem ke konektoru Sync () na této bleskové jednotce.

Poznámka

 • Je-li blesková jednotka s konektorem Sync připojena synchronizačním kabelem k této bleskové jednotce, může dojít k automatickému vypnutí této bleskové jednotky v případě, že doba fotografování překročí dobu časovače úspory energie, která je vybrána na této bleskové jednotce. V takovém případě změňte nastavení časovače úspory energie na [OFF] na displeji MENU.

 • Při fotografování s vysokorychlostní synchronizací (HSS) s touto bleskovou jednotkou nasazenou na fotoaparát negeneruje blesková jednotka s konektorem Sync připojená k této bleskové jednotce záblesky synchronně se stisknutím tlačítka spouště na fotoaparátu.

 • Když používáte bleskovou jednotku připojenou ke konektoru Sync na této bleskové jednotce, nastavte závěrku fotoaparátu na delší čas z následujících dvou hodnot nebo na ještě delší než jedna z nich.

  • čas synchronizace fotoaparátu

  • doporučený čas závěrky na bleskové jednotce