Licence

Tento produkt je vybaven softwarem, který se používá na základě licenčních smluv s vlastníky tohoto softwaru. Na základě požadavků vlastníků autorských práv k těmto softwarovým aplikacím máme povinnost vás informovat o obsahu této smlouvy.

Software používaný v tomto produktu viz web na této adrese:

https://helpguide.sony.net/ilc/flash_oss1/v1/en/index.html