Použití světla LED pro natáčení videa (HVL-F60RM)

Světlo LED této bleskové jednotky můžete používat jako světelný zdroj pro natáčení videa. Světlo LED vytváří přirozené světlo a stíny v prostředí se slabým osvětlením, např. v interiéru, a přidává do videa více efektů 3D.

  1. Stiskněte tlačítko MENU () a vyberte [LIGHT MODE].

  2. Stisknutím středového tlačítka zapněte světlo LED.

    Chcete-li jej vypnout, stiskněte středové tlačítko ještě jednou.

  3. Jas světla LED nastavte řídicím kolečkem.

    Chcete-li ukončit natáčení videa se světlem LED, stiskněte tlačítko MENU.

Poznámka

  • Když svítí světlo LED na bleskové jednotce, není na fotoaparátu zobrazen indikátor režimu blesku () (tj. blesk fotoaparátu je deaktivován).

  • V závislosti na fotoaparátu, objektivu a nastavení jasu pro natáčení videa nemusí být dosaženo správného vyvážení bílé. V takovém případě nastavte vyvážení bílé na fotoaparátu.

  • V závislosti na velikosti objektivu nasazeného na fotoaparátu může být kužel světla LED stíněn jeho koncem.