Vložení baterií

Do této bleskové jednotky lze vložit následující sady:

 • Čtyři alkalické baterie velikosti AA

 • Čtyři dobíjecí nikl-metal hydridové (Ni-MH) baterie velikosti AA

Před použitím dobíjecích nikl-metal hydridových baterií zajistěte, abyste tyto baterie úplně nabili určenou nabíječkou baterií.

V této bleskové jednotce nepoužívejte lithium-iontové baterie, protože neumožní plný výkon bleskové jednotky.

S touto bleskovou jednotkou se nedodávají žádné baterie.

 1. HVL-F60RM/HVL-F60RM2: Stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko () a pak posunutím dvířek bateriového prostoru je otevřete ve směru šipek ( a ).
  HVL-F46RM: Posunutím dvířek bateriového prostoru je otevřete ( a ).
  • HVL-F60RM/HVL-F60RM2

  • HVL-F46RM

 2. Vložte baterie do přihrádky pro baterie podle obrázku (). ( označuje směr baterií.)
  • HVL-F60RM/HVL-F60RM2

  • HVL-F46RM

 3. Zavřete dvířka bateriového prostoru.

  Proveďte operace kroku 1 v opačném pořadí.