Fotografování s bezdrátovými blesky <se vzdálenou jednotkou> (HVL-F60RM)

Jako jednotku ovladače můžete zadat další bleskovou jednotku nasazenou na fotoaparát či vestavěný blesk fotoaparátu a potom používat jednotku ovladače ke spouštění blesku této bleskové jednotky umístěné mimo fotoaparát.

: Vestavěný blesk

: Jednotka ovladače (CTRL)

: HVL-F60RM (RMT)

Jako jednotku ovladače můžete použít vestavěný blesk fotoaparátu s bajonetem A nebo jiný model bleskové jednotky (HVL-F20M, HVL-F32M, HVL-F43M, HVL-F45RM, HVL-F60M atd.), který lze zakoupit zvlášť.

Poznámka

 • Před použitím vestavěného blesku fotoaparátu jako jednotky ovladače proveďte tyto akce:

  • Nasaďte tuto bleskovou jednotku na fotoaparát a zapněte napájení na bleskové jednotce i fotoaparátu.

  • Vyberte požadovaný bezdrátový kanál pro položku [CH SET] na displeji MENU této bleskové jednotky.

 1. Vyberte bezdrátový režim blesku (WL) na fotoaparátu.

  Výběr režimu blesku na fotoaparátu viz návod k obsluze dodávaný s tímto fotoaparátem.

 2. Vyjměte z fotoaparátu tuto bleskovou jednotku a nasaďte na ní ministojánek.
 3. Zaktivujte vestavěný blesk fotoaparátu nebo na fotoaparát nasaďte jinou bleskovou jednotku.
  • Ověřte, že je na panelu LCD této bleskové jednotky zobrazen indikátor [RMT]. Je-li zobrazen indikátor [CTRL], stiskněte tlačítko WL a změňte volbu nastavení na [RMT].

  • Ověřte, že blesková jednotka nasazená na fotoaparátu je zadaná jako jednotka ovladače. Podrobnosti viz návod k obsluze dodávaný k nasazené bleskové jednotce.

 4. Umístěte fotoaparát a tuto bleskovou jednotku.
 5. Ověřte, že vestavěný blesk na fotoaparátu (jednotka ovladače) a tato blesková jednotka jsou připraveny k záblesku.

  Když je tato blesková jednotka připravena k záblesku, tlačítko TEST na zadní straně bleskové jednotky svítí oranžově. Je-li navíc vybrána volba [ON] pro položku [WL READY LAMP] na displeji MENU, bliká iluminátor AF na přední straně vzdálené jednotky.

 6. Pořiďte fotografii stisknutím tlačítka spouště.

  Chcete-li spustit test záblesku s bleskem fotoaparátu, viz návod k použití dodávaný s fotoaparátem.

Poznámka

 • Negeneruje-li tato blesková jednotka záblesk, změňte polohy fotoaparátu, této bleskové jednotky a objektu; nebo namiřte přijímač signálu bezdrátového ovládání této bleskové jednotky přímo na fotoaparát.