Umístění dílů a ovládacích prvků (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

Blesková jednotka (přední strana)

 1. Vestavěný širokoúhlý panel

 2. Výbojka blesku

 3. Jednotka světla LED/Iluminátor AF (HVL-F60RM)

 4. Přijímač signálu bezdrátového ovládání (pro optickou bezdrátovou komunikaci) (HVL-F60RM)

 5. Patka Multi Interface

 6. Konektor DC IN

  Do tohoto konektoru zapojte externí bateriový adaptér (není součástí dodávky).

 7. Konektor Sync

 8. Multifunkční terminál/terminál mikro USB

 9. Odrazný list

Blesková jednotka (zadní strana)

 1. Indikátor odrazu (horní/dolní úhel)

 2. Kontrolka LINK

 3. Panel LCD

 4. Ovládací panel

 5. Kryt odolný proti prachu a vlhkosti (HVL-F60RM2)

 6. Aretační páčka

 7. Uvolňovací tlačítko

 8. Dvířka bateriového prostoru

Ministojánek

 1. Patice pro díl Patka Multi Interface

 2. Otvor pro upevnění stativu

Ovládací prvky na ovládacím panelu

 1. Tlačítko LEVEL -/+

  Pomocí jednoho z těchto tlačítek můžete rychle nastavit kompenzaci blesku a úroveň výkonu blesku.

 2. Tlačítko TEST

 3. Řídicí kolečko

 4. Středové tlačítko

 5. Tlačítka směru

 6. Vypínač napájení

  Výběrem „LOCK“ lze deaktivovat řídicí kolečko i tlačítka na bleskové jednotce a tím zabránit nechtěnému ovládání.

 7. Tlačítko MENU

 8. Tlačítko Fn (funkce)

O podsvětlení LCD

Vždy, když stisknete některé tlačítko či použijete řídicí kolečko na ovládacím panelu, rozsvítí se podsvětlení panelu LCD a tlačítek (HVL-F60RM) podle nastavení podsvětlení. Když podsvětlení svítí, můžete dobu rozsvícení prodloužit dalším stisknutím jakéhokoli tlačítka či použitím řídicího kolečka. Chcete-li změnit nastavení podsvětlení, vyberte [BACKLIGHT] na displeji MENU. Můžete vybrat jednu z následujících voleb nastavení.

AUTO1 (HVL-F60RM):
Když stisknete některé tlačítko či použijete řídicí kolečko, rozsvítí se podsvětlení panelu LCD na 8 sekund. Podsvětlení tlačítek LEVEL -/+, Fn (funkce) a MENU zůstává rozsvícené. (výchozí nastavení z výroby)
AUTO2 (HVL-F60RM)/AUTO (HVL-F60RM2):
Když stisknete některé tlačítko či použijete řídicí kolečko, rozsvítí se podsvětlení panelu LCD na 8 sekund.
ON:
 • HVL-F60RM: Podsvětlení panelu LCD a tlačítek LEVEL -/+, Fn (funkce) a MENU zůstává rozsvícené.

 • HVL-F60RM2: Podsvětlení panelu LCD zůstává rozsvícené.

OFF:
Veškeré podsvětlení zůstává zhasnuté.