Zobrazení informací o verzi této bleskové jednotky/jednotky přijímače <VERSION>

Můžete zobrazit informace o verzi této bleskové jednotky a spárované jednotky přijímače(ů). Tyto informace si ověřte při uvolnění aktualizace firmwaru.

  1. Stiskněte tlačítko MENU a vyberte [VERSION].

  2. Vyberte zařízení, pro které chcete informace zobrazit.

Podrobnosti o položce menu

Flash:
Zobrazí se informace o verzi a názvu modelu této bleskové jednotky.
RCV:

Informace o jednotce přijímače včetně verze, registračního čísla spárování a názvu modelu. Informace určené k zobrazení se liší v závislosti na rádiových podmínkách.

Nejsou-li spárovány žádné jednotky přijímačů, není [RCV] k dispozici pro výběr.