Fotografování s více bezdrátovými rádiovými blesky s řízením poměru úrovně výkonu blesků

Můžete fotografovat s bezdrátovými blesky a zároveň řídit poměr osvětlení mezi max. bezdrátovými 3 skupinami (A, B a C) bleskových jednotek včetně jednotky vysílače. Před fotografováním s více bezdrátovými blesky musíte specifikovat bleskovou jednotku jako jednotku vysílače nebo jednotku přijímače.

  • Jednotka vysílače: HVL-F60RM/HVL-F60RM2/HVL-F46RM nebo rádiový bezdrátový vysílač

  • Jednotka přijímače (blesková jednotka mimo fotoaparát): HVL-F60RM/HVL-F60RM2/HVL-F46RM nebo rádiový bezdrátový přijímač

: Jednotka vysílače (CMD)

: Bezdrátový přijímač

: Jednotka přijímače (RCV)

  1. Stiskněte tlačítko Fn (funkce) na jednotce vysílače, vyberte [RATIO CONTROL] na displeji Quick Navi a pak vyberte [ON].
  2. Stiskněte tlačítko Fn (funkce) na jednotce vysílače, na displeji Quick Navi vyberte bezdrátovou skupinu (A/B/C), pro kterou chcete změnit poměr úrovně výkonu blesku, a pak zadejte poměr.

    Jak je uvedeno výše, když je na panelu LCD zobrazen poměr úrovně výkonu blesku pro fotografování s bleskem TTL jako [4:2:1], blesková jednotka v každé skupině generuje záblesk se zlomkem celkového výkonu blesku: 4/7, 2/7 a 1/7.

Tip

  • Jednotka vysílače generuje záblesky jako člen bezdrátové skupiny A. Nechcete-li, aby jednotka vysílače generovala záblesky, vyberte (nastavení blesku CMD) na displeji Quick Navi a zvolte [OFF].