Fotografování s bleskem zblízka <fotografování s dolním odrazem blesku>

Je-li objekt umístěn ve vzdálenosti 0,7 – 1,0 m od fotoaparátu, můžete při fotografování s bleskem sklonit výbojku blesku mírně dolů, abyste zajistili přesné osvětlení.

  1. Pevně držte fotoaparát a natočte výbojku blesku dolů.

    Na panelu LCD se zobrazí jako indikace fotografování s odrazem blesku.

    Úhel sklonu směrem dolů je max. -8 °.

Poznámka

  • Při fotografování objektu umístěného blíže než 0,7 m od fotoaparátu může být spodní část fotografovaných snímků tmavší, protože výbojku blesku nelze natočit více dolů, aby objekt dostatečně osvětlila. Při fotografování zblízka doporučujeme používat bleskovou jednotku mimo fotoaparát, dvě bleskové jednotky pro makro (není součástí dodávky) nebo prstencové světlo (není součástí dodávky).

  • HVL-F60RM/HVL-F60RM2: Výbojku blesku lze sklonit dolů pouze v případě, že je ve vzpřímené poloze nebo otočená do strany o 90 ° v libovolném směru.

  • Při použití fyzicky dlouhého objektivu může být světlo blesku stíněno jeho koncem.