Fotografování s více bezdrátovými optickými blesky s řízením poměru úrovně výkonu blesků (HVL-F60RM)

Můžete fotografovat s bezdrátovými blesky a zároveň řídit poměr osvětlení mezi max. 3 bezdrátovými skupinami (CTRL, RMT a RMT2) bleskových jednotek včetně jednotky ovladače. Před fotografováním s více bezdrátovými blesky musíte specifikovat bleskovou jednotku jako jednotku ovladače nebo vzdálenou jednotku.

  • Jednotka ovladače: HVL-F60RM

  • Vzdálená jednotka (blesková jednotka mimo fotoaparát): HVL-F60RM či jiný model bleskové jednotky, který podporuje optickou bezdrátovou komunikaci

: Jednotka ovladače (CTRL)

: Vzdálená jednotka (RMT)

: Vzdálená jednotka (RMT2)

  1. Stiskněte tlačítko Fn (funkce) na jednotce ovladače, vyberte [RATIO CONTROL] na displeji Quick Navi a pak vyberte [ON].
  2. Stiskněte tlačítko Fn (funkce) na jednotce ovladače, na displeji Quick Navi vyberte bezdrátovou skupinu (CTRL/RMT/RMT2), pro kterou chcete změnit poměr úrovně výkonu blesku, a pak zadejte poměr.

    Jak je uvedeno výše, když je na panelu LCD zobrazen poměr úrovně výkonu blesku pro fotografování s bleskem TTL jako [4:2:1], blesková jednotka v každé skupině generuje záblesk se zlomkem celkového výkonu blesku: 4/7, 2/7 a 1/7.

Tip

  • Vzdálené jednotky (bleskové jednotky mimo fotoaparát) můžete zařadit do 2 bezdrátových skupin (RMT a RMT2). Na každé vzdálené jednotce stiskněte tlačítko Fn (funkce), na displeji Quick Navi vyberte položku nastavení pro výběr bezdrátové skupiny pro tuto bleskovou jednotku a pak změňte skupinu.

  • Nechcete-li, aby jednotka ovladače generovala záblesky, stiskněte tlačítko Fn (funkce) na jednotce ovladače, vyberte (nastavení blesku CMD) na displeji Quick Navi a zvolte [OFF].

  • Je-li jednotka ovladače v režimu blesku MANUAL, generuje záblesk s výkonem blesku zadaným na jednotce ovladače.

  • Je-li vzdálená jednotka v režimu blesku MANUAL, generuje záblesk s výkonem blesku zadaným na vzdálené jednotce.