Použití funkce rychlého posunu odrazu (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

Při fotografování s odrazem blesku s fotoaparátem orientovaným na výšku můžete použít funkci rychlého posunu odrazu, která reprodukuje odražené světlo konzistentně se světlem produkovaným při fotografování s fotoaparátem orientovaným na šířku. Navíc můžete ve správné orientaci používat také ovládací panel.

Fotografování s 90 ° odrazem blesku do strany

Pokud je výbojka blesku otočená do strany o 90 ° v libovolném směru pro fotografování s bleskem a fotoaparát je orientován na výšku, může být horní a dolní část fotografovaných obrazů tmavší. V takovém případě použijte vestavěný širokoúhlý panel či otočte výbojka blesku zpět do vzpřímené polohy.

Na panelu LCD se zobrazí jako indikace fotografování s odrazem blesku.

Poznámka

  • Je-li pro pokrytí bleskem (zoom) této bleskové jednotky vybráno [AUTO], při fotografování s odrazem blesku do strany o 90 ° se automaticky nastaví širokoúhlé pokrytí. V takovém případě může být dosah blesku menší než dosah, který je k dispozici pro fotografování s odrazem blesku při výbojce blesku otočené zpět do vzpřímené polohy.