Obnovení výchozích nastavení z výroby <INITIALIZE>

Všechna funkční nastavení i nastavené hodnoty můžete obnovit na výchozí nastavení z výroby.

  1. Stiskněte tlačítko MENU a vyberte [INITIALIZE].

  2. Vyberte [OK].

Poznámka

  • V průběhu procesu inicializace nevypínejte napájení této bleskové jednotky ani nevyjímejte baterie.