Spuštění testu záblesku

Před začátkem fotografování můžete spustit test záblesku. Chcete-li použít flashmetr k fotografování s manuálními blesky, rozhodně spusťte test záblesku.

  1. Když se tlačítko TEST rozsvítí oranžově (připraveno k záblesku), stiskněte tlačítko TEST.

Tipy pro spuštění testu záblesku

  • Výkon blesku u testu záblesku závisí na úrovni výkonu blesku zadaném pro každý režim blesku. Při fotografování s bleskem TTL má tato blesková jednotka záblesk ekvivalentní směrnému číslu GN 2.

  • Pomocí funkce testu záblesku lze předem ověřit, jak daný objekt vrhá stíny (modelovací blesk). Na této bleskové jednotce můžete pro modelovací blesk vybrat [3TIMES] (3 záblesky) či [4SEC] (nepřetržité záblesky v pravidelných intervalech po dobu 4 sekund). Chcete-li změnit nastavení testu záblesku na bleskové jednotce, stiskněte tlačítko MENU, vyberte [TEST] a změňte volbu nastavení.

  • Je-li pro nastavení testu záblesku zadáno [1TIME] či [GROUP], můžete stisknutím a podržením tlačítka TEST spustit určený počet záblesků testu se zadaným výkonem a frekvencí blesku v režimu blesku MULTI.

  • U rádiového bezdrátového fotografování lze stisknutím tlačítka testu záblesku na jednotce vysílače generovat záblesky na jedné či více jednotkách přijímačů podle nastavení testu záblesku na jednotce vysílače.

  • Je-li pro rádiové bezdrátové fotografování zadána tato blesková jednotka jako jednotka vysílače, rozsvítí se tlačítko TEST oranžově, když jsou připraveny k záblesku všechny bleskové jednotky včetně jednotek přijímačů.