Fotografování s vícenásobným bleskem <MULTI>

Tato blesková jednotka umí generovat záblesky vícekrát při otevření závěrky fotoaparátu (fotografování s vícenásobným bleskem). Fotografování s vícenásobným bleskem umožňuje zachytit řadu pohybů objektu v jediné fotografii.

Tip

 • Při fotografování s vícenásobným bleskem musíte přepnout fotoaparát do snímacího režimu M. Jinak zřejmě nedocílíte správnou expozici snímku.

 • U fotografování s vícenásobným bleskem se doporučuje používat stativ, aby nedošlo k rozmazání snímků kvůli pohybu rukou.

 1. Stisknutím tlačítka MODE zobrazte displej pro nastavení režimu blesku a pak vyberte [MULTI].

 2. Stiskněte tlačítko Fn (funkce), vyberte následující položky na displeji Quick Navi pomocí tlačítek směru a pak vyberte hodnotu řídicím kolečkem.

  • : [Hz]

   Popis: Frekvence záblesků v režimu blesku MULTI

   Volby nastavení: 1 Hz - 100 Hz

  • : [TIMES]

   Popis: Počet záblesků v režimu blesku MULTI

   Volby nastavení: 2 - 100, --

  • : [LEVEL]

   Popis: Nastavení úrovně výkonu blesku

   Volby nastavení:

   HVL-F60RM/HVL-F60RM2: 1/8 – 1/256

   HVL-F46RM: 1/8 – 1/128

 3. Při výběru [--] pro položku [TIMES] blesk souvisle generuje co největší počet záblesků se zadanou frekvencí ve vícenásobném blesku, dokud je otevřená závěrka fotoaparátu.

 4. Na fotoaparátu vyberte čas závěrky a clonu.

  Čas závěrky by měl být roven alespoň hodnotě vybrané pro počet záblesků v režimu blesku MULTI (TIMES) a vydělené zadanou frekvencí ve vícenásobném blesku (Hz).

  Je-li např. zadána hodnota „10“ pro počet záblesků v režimu blesku MULTI a hodnota „5 Hz“ pro frekvenci ve vícenásobném blesku, nastavte čas závěrky fotoaparátu alespoň na 2 sekundy.

 5. Pořiďte fotografii stisknutím tlačítka spouště.

  Když se tlačítko TEST rozsvítí oranžově (připraveno k záblesku), stiskněte tlačítko spouště na fotoaparátu.

Max. hodnota pro počet záblesků v režimu blesku MULTI

Kvůli omezené kapacitě baterie jsou v následujících tabulkách uvedeny orientační max. hodnoty, které lze zadat pro počet záblesků v režimu blesku MULTI.


Při použití alkalických baterií (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

Úrovně výkonu blesku Frekvence blesku (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 7 8 10 15 100*
1/16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 15 20 25 100* 100* 100*
1/32 16 16 16 17 17 17 18 19 20 35 40 45 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 30 30 30 30 30 30 35 40 50 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 50 60 60 60 65 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/256 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

„100*“ indikuje 100 a větší.


Při použití alkalických baterií (HVL-F46RM)

Úrovně výkonu blesku Frekvence blesku (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 100* 100*
1/16 8 8 9 9 9 9 10 10 10 15 15 20 20 30 45 65 100* 100* 100*
1/32 15 15 15 15 17 17 18 18 20 40 50 65 80 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 30 30 32 32 35 37 40 45 75 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 60 60 65 65 70 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

„100*“ indikuje 100 a větší.


Při použití nikl-metal hydridových baterií (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

Úrovně výkonu blesku Frekvence blesku (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 7 10 10 15 100* 100* 100*
1/16 8 8 8 9 9 9 10 10 10 20 20 35 40 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/32 17 17 17 17 18 18 20 20 25 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 30 30 32 32 32 40 45 60 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 60 60 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/256 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

„100*“ indikuje 100 a větší.


Při použití nikl-metal hydridových baterií (HVL-F46RM)

Úrovně výkonu blesku Frekvence blesku (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 25 100* 100* 100*
1/16 8 8 9 9 9 9 10 10 10 15 20 30 60 75 100* 100* 100* 100* 100*
1/32 17 17 18 18 18 19 20 20 40 80 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 32 33 35 36 40 45 55 95 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 63 65 70 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

„100*“ indikuje 100 a větší.

Poznámka

 • Max. hodnota, kterou můžete zadat pro počet záblesků v režimu blesku MULTI, se liší v závislosti na typu a stavu baterií.