Použití odrazného adaptéru (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

Při fotografování s bleskem můžete s dodaným odrazným adaptérem nasazeným na výbojku blesku rozptýlit světlo z bleskové jednotky do větší oblasti a tím získat měkčí světlo a zredukovat stíny.

Nasazení odrazného adaptéru

  1. Zarovnejte výstupky na odrazném adaptéru a drážky na bleskové jednotce a nasaďte odrazný adaptér ve směru šipky.

    Je-li odrazný adaptér nasazen správně, na panelu LCD se zobrazí .

Poznámky k nasazení odrazného adaptéru

Viz obrázky níže. Přidržte odrazný adaptér tak, aby jeho vystouplá část dosedala na horní část výbojky blesku, zajistěte jeho správnou orientaci k výbojce blesku a pak adaptér řádně nasaďte. Nesprávným nasazením může dojít k nepřesné kompenzaci.

Odebrání odrazného adaptéru

Roztahujte výstupky na odrazném adaptéru ve směru šipky () a vytáhněte odrazný adaptér ve směru šipky ().