Použití displeje Quick Navi

Na bleskové jednotce můžete stisknout tlačítko Fn (funkce) a změnit nastavení pro fotografování, jako je nastavený režim blesku, podle indikací na displeji. Vyberte položku nastavení dle vlastního výběru a otáčením řídicího kolečka změňte volbu nastavení.

  1. Stiskněte tlačítko Fn (funkce).
  2. Vyberte požadovanou položku nastavení pomocí tlačítek směru.

    Stisknutí středového tlačítka po výše uvedené operaci zobrazí příslušný displej k nastavení vybrané položky.

  3. Otáčením řídicího kolečka změňte volbu nastavení.

  4. Stiskněte tlačítko Fn (funkce).

Na displeji Quick Navi můžete změnit následující volby nastavení.

Položky nastavení Popis Volby nastavení
Nastavení režimu blesku TTL(*)/MANUAL/MULTI/blesk vyp./GROUP
Nastavení bezdrátového režimu

HVL-F60RM:

WL OFF(*)/CMD/RCV(rádiové řízení)

WL OFF(*)/CTRL/RMT(optické řízení)

HVL-F60RM2/HVL-F46RM:

WL OFF(*)/CMD/RCV(rádiové řízení)

Nastavení vysokorychlostní synchronizace

HVL-F60RM: ON(*)/OFF

HVL-F60RM2/HVL-F46RM: ON/OFF(*)

Nastavení pokrytí bleskem (zoom)

HVL-F60RM/HVL-F60RM2: AUTO(*)/20-200

HVL-F46RM: AUTO(*)/24-105

Vyvolání předregistrovaných nastavení OFF(*)/MR1/MR2
Nastavení kompenzace blesku -3.0 - +3.0
Nastavení úrovně výkonu blesku

HVL-F60RM/HVL-F60RM2: 1/1 - 1/256, OFF, CMD LINK

HVL-F46RM: 1/1 - 1/128, CMD LINK

Nastavení frekvence záblesků pro režim blesku MULTI 1 - 100
Nastavení počtu záblesků pro režim blesku MULTI 2 - 100, --

Nastavení blesku CMD (rádiové řízení)

Nastavení blesku CTRL (optické řízení) (HVL-F60RM)

ON(*)/OFF
Nastavení poměru osvětlení ON/OFF(*)
Nastavení poměru úrovně výkonu blesku OFF/1(*) - 16
Nastavení vzdálených přijímačů ON/OFF(*)
Nastavení bezdrátových skupin

HVL-F60RM:

OFF/A(*)/B/C/D/E(rádiové řízení)

RMT(*)/RMT2(optické řízení)

HVL-F60RM2/HVL-F46RM:

OFF/A(*)/B/C/D/E(rádiové řízení)

* Výchozí nastavení z výroby

Poznámka

  • Položky a volby dostupné pro nastavení se liší v závislosti na režimu blesku.