Fotografování s bleskem TTL <TTL>

Režim blesku TTL měří světlo, které se odráží od objektu zpět do objektivu. Měření TTL obsahuje také měřicí funkci P-TTL, která přidává k měření TTL předblesk, a měřicí funkci ADI, která přidává k měření P-TTL údaje o vzdálenosti.

Poznámka

 • Měření ADI je možné v kombinaci s objektivem, který má vestavěn kodér vzdálenosti. Před použitím funkce měření ADI ověřte, že má daný objektiv vestavěn kodér vzdálenosti, viz technické údaje v návodu k použití, který je součástí dodávky objektivu.

 1. Stiskněte tlačítko MODE a otočením řídicího kolečka vyberte [TTL].

 2. Pořiďte fotografii stisknutím tlačítka spouště.
  • Když se tlačítko TEST rozsvítí oranžově (připraveno k záblesku), stiskněte tlačítko spouště na fotoaparátu.

  • HVL-F60RM/HVL-F60RM2: Stisknutím tlačítka LEVEL -/+ můžete změnit hodnotu kompenzace blesku (nastavit úroveň výkonu blesku).

   HVL-F46RM: Stisknutím tlačítka +/- na displeji pro nastavení kompenzace blesku můžete změnit kompenzaci blesku (nastavit úroveň výkonu blesku).

  • Při fotografování TTL se rozsah blesku pro správnou expozici s kompenzací TTL zobrazí na panelu LCD. Rozsah blesku lze zobrazit v metrech (m) nebo ve stopách ('). Chcete-li změnit jednotky rozsahu blesku, použijte [m/ft] na displeji MENU.

   [m]: Zobrazí rozsah blesku v metrech.

   [ft]: Zobrazí rozsah blesku ve stopách.

  • Úroveň výkonu blesku můžete zadat v krocích po 0,3 EV nebo 0,5 EV. Chcete-li změnit krok nastavení úrovně výkonu blesku, vyberte [LEVEL STEP] na displeji MENU.

   [0.3 EV]: Změní nastavení úrovně výkonu blesku v krocích po 0,3 EV.

   [0.5 EV]: Změní nastavení úrovně výkonu blesku v krocích po 0,5 EV.

Nastavení Auto WB (autom. vyvážení bílé) pomocí údajů o barevné teplotě

Vyvážení bílé je automaticky nastaveno na fotoaparátu (kromě DSLR-A100) na základě údajů o barevné teplotě v okamžiku generování záblesku.

Poznámka

 • Funkce nastavení Auto WB (autom. vyvážení bílé) funguje, když:

  • je tato blesková jednotka nasazena na fotoaparát a uvedena do režimu blesku TTL,

  • pro vyvážení bílé na fotoaparátu je určena volba [Auto] či [Flash].

Poznámky k fotografování s bleskem TTL

 • Fotografie pořizujte v uvedeném rozsahu blesku.

  Tato blesková jednotka dokáže indikovat vzdálenosti v rozsahu 0,7 až 28 m. Je-li vzdálenost mimo tento rozsah, rozsvítí se či vedle indikátoru rozsahu blesku.

 • K použití doplňkového blesku či režimu automatického blesku fotoaparátu musíte zvolit daný režim na fotoaparátu.

 • Před fotografováním s bleskovou jednotkou pomocí samospouště fotoaparátu ověřte, že je tlačítko TEST rozsvíceno.

 • Je-li kompenzace blesku provedena na fotoaparátu i na bleskové jednotce, obě hodnoty kompenzace se sečtou při generování záblesku. Nicméně panel LCD bleskové jednotky zobrazí pouze hodnotu kompenzace zadanou na této jednotce.