Poznámky k fotografování s rádiovými bezdrátovými blesky

  • Při fotografování s bleskovými jednotkami mimo fotoaparát se automaticky používá měření blesku P-TTL místo měření ADI.

  • HVL-F60RM2/HVL-F46RM (software bleskové jednotky verze 2.00 nebo novější): Pokud použijete současně bleskovou jednotku kompatibilní s funkcí fotografování s využitím synchronizace s globální závěrkou a nekompatibilní bleskovou jednotku pro režim fotografování s více bezdrátovými rádiovými blesky s řízením poměru úrovně výkonu blesků nebo pro fotografování se skupinami blesků, nebude možné použít fotografování s využitím synchronizace s globální závěrkou. Namísto toho se použije fotografování s vysokorychlostní synchronizací.

    Chcete-li provádět fotografování s využitím synchronizace s globální závěrkou při použití více blesků, ujistěte se, že všechny bleskové jednotky jsou kompatibilní s funkcí fotografování s využitím synchronizace s globální závěrkou.