Tipy pro iluminátor AF (HVL-F60RM)

Není-li nastavení jasu či kontrastu na fotoaparátu dostatečné pro fotografování objektu, může se částečným stisknutím tlačítka spouště rozsvítit iluminátor AF (světlo LED) na přední straně bleskové jednotky pro automatické zaostření. Iluminátor AF slouží pro usnadnění automatického zaostření.

  • Iluminátor AF funguje i v případě, když se na panelu LCD zobrazí .

  • Chcete-li změnit jas iluminátoru AF, stiskněte tlačítko MENU, vyberte položku [AF LED LEVEL] a pak volbu [HIGH] či [LOW].

  • Chcete-li iluminátor AF deaktivovat, vypněte jej pomocí nabídky na fotoaparátu.

  • Rozsvítí-li se iluminátor AF na bleskové jednotce, dojde k deaktivaci iluminátoru AF na fotoaparátu.

  • Iluminátor AF se nerozsvítí v režimu kontinuálního AF fotoaparátu (fotoaparát stále zaostřuje na pohybující se objekt).

  • Iluminátor AF se nemusí rozsvítit při ohniskové vzdálenosti objektivu větší než 300 mm. Kromě toho se iluminátor AF nerozsvítí v případě vyjmutí bleskové jednotky z fotoaparátu.

  • Iluminátor AF se nemusí rozsvítit v závislosti na fotoaparátu, na nějž je blesková jednotka nasazena.