Automatický výběr pokrytí bleskem <autom. zoom>

Tato blesková jednotka umí automaticky vybrat vhodné pokrytí bleskem pro ohniskovou vzdálenost objektivu nasazeného na fotoaparátu v rozsahu od 20 do 200 mm (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) nebo v rozsahu od 24 do 105 mm (HVL-F46RM) (autom. zoom). Pokrytí bleskem většinou nemusíte vybírat ručně.

 1. Stiskněte tlačítko Fn (funkce), vyberte [ZOOM] na displeji Quick Navi a pak vyberte [AUTO].

  Je-li zobrazena volba [AUTO] jako nastavení pokrytí bleskem (zoom) na panelu LCD, je aktivována funkce automatického zoomu.

  Při použití objektivu s ohniskovou vzdáleností menší než 20 mm (v kombinaci s modelem HVL-F60RM/HVL-F60RM2) či 24 mm (v kombinaci s modelem HVL-F46RM) a aktivované funkci automatického zoomu bude na panelu LCD blikat [WIDE].

  V takovém případě přejděte ke zbývajícím krokům.

 2. Opatrně vytáhněte širokoúhlý panel spolu s odrazným listem a sklopením širokoúhlého panelu zakryjte výbojku blesku.

 3. Odrazný list zasuňte zpět do bleskové jednotky.

  Na panelu LCD se zobrazí [WIDE].

Nastavení distribuce blesku

Vzor distribuce blesku můžete zvolit výběrem [FLASH DISTRIBUT.] na displeji MENU. Nastavení distribuce blesku je aplikováno na pokrytí bleskem, ať už je vybráno automaticky nebo ručně.

 • STD:

  Pokrytí bleskem se standardní distribucí blesku

 • CENTER:

  Pokrytí bleskem s prioritou směrných čísel

 • EVEN:

  Pokrytí bleskem s prioritou širokoúhlé periferní části

Poznámka

 • Když širokoúhlý panel zasouváte, zatlačte jej zpět až na doraz do bleskové jednotky a ověřte, že se nezobrazuje volba [WIDE] na panelu LCD.

 • Při vytahování vestavěného širokoúhlého panelu nevyvíjejte nadměrnou sílu, protože by mohla způsobit jeho poškození.

 • Při fotografování 2rozměrného objektu zepředu pomocí objektivu s ohniskovou vzdáleností menší než 18 mm se může zdát mírně tmavší periferní část obrazovky kvůli odlišné intenzitě bleskového světla ve střední a periferní části obrazovky.

 • Při použití širokoúhlého objektivu s ohniskovou vzdáleností menší než 14 mm (v kombinaci s modelem HVL-F60RM/HVL-F60RM2) či 15 mm (v kombinaci s modelem HVL-F46RM) se může periferní část obrazovky zdát tmavší.

 • Ohnisková vzdálenost zobrazená na panelu LCD udává ekvivalentní ohniskovou vzdálenost 35mm formátu.

 • Tato blesková jednotka nepodporuje úhel pohledu 16mm objektivu Fisheye F2.8.

 • Před uložením této bleskové jednotky do přiloženého pouzdra řádně zasuňte širokoúhlý panel a odrazný list zpět do jednotky.

 • V závislosti na ohniskové vzdálenosti zadané pro fotografování se periferní část obrazovky může zdát tmavší. V takovém případě změňte vzor distribuce blesku.