Nasazení a sejmutí ministojánku

Pokud jste z fotoaparátu vyjmuli bleskovou jednotku za účelem jejího samostatného použití pro fotografování s bezdrátovými blesky, nasaďte na jednotku dodávaný ministojánek.

Poznámka

 • V tomto tématu jsou použity obrázky bleskové jednotky HVL-F60RM.

Nasazení ministojánku

 1. Stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko a otočte aretační páčku mimo polohu „LOCK“.

 2. Sejměte ochrannou krytku konektoru z bleskové jednotky.
 3. Nasaďte ministojánek na patku Multi Interface bleskové jednotky a zasuňte stojánek celou délkou.

 4. Otočením aretační páčky do polohy „LOCK“ zajistěte bleskovou jednotku na ministojánku.

Sejmutí ministojánku

Stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko, otočte aretační páčku mimo polohu „LOCK“ a pak vysuňte ministojánek ve směru, který je opačný od šipky v kroku 3 pro nasazení ministojánku.

Tip

 • HVL-F60RM/HVL-F60RM2:

  Ministojánek obsahuje 3 patice. Výběrem patice, která se hodí pro orientaci či úhel sklonu výbojky blesku, můžete stále fotografovat s odrazem blesku, zatímco je blesková jednotka nasazena na ministojánek.

  Chcete-li nasadit ministojánek na tuto bleskovou jednotku s výbojkou blesku otočenou bočně doprava, nasuňte levou patici ministojánku na patku Multi Interface bleskové jednotky, viz obrázek níže. Je-li výbojka blesku otočena bočně doleva, použijte pravou patici.

 • Ministojánek lze přišroubovat ke stativu pomocí otvoru se závitem na ministojánku.

  Použijte stativ se šroubem, jehož délka je kratší než 5,5 mm . Ke stativu s delším šroubem nelze ministojánek tímto šroubem řádně upevnit, což zřejmě způsobí poškození ministojánku.

Poznámka

 • Když nehodláte bleskovou jednotku používat, zajistěte opětovné nasazení ochranné krytky konektoru na patku Multi Interface.

 • HVL-F60RM2/HVL-F46RM: Při otáčení aretační páčky do polohy „LOCK“ můžete v určitém bodu pocítit odpor. V takovém případě dokončete otočení páčkou až do zajištění bleskové jednotky na ministojánku.