Rádiové bezdrátové funkce

Následující seznam uvádí specifikace rádiových bezdrátových funkcí této bleskové jednotky.

Frekvenční pásmo 2,4 GHz
Počet kanálů 14 kanálů
Komunikační vzdálenost

Přibližně 30 m (Hodnota získána za našich podmínek měření.)

  • Uvedená vzdálenost platí v případě, že neexistují žádné překážky, stínění ani rušení rádiových vln.

  • Komunikační vzdálenost může být v závislosti na polohování přístrojů, okolním prostředí a povětrnostních podmínkách kratší.