Zapnutí napájení bleskové jednotky (HVL-F46RM)

 1. Přepněte vypínač napájení do polohy ON.

  Když je blesková jednotka napájena, na panelu LCD se zobrazují displejové indikátory.

Vypnutí napájení bleskové jednotky

Přepněte vypínač napájení do polohy OFF.

Nabíjení blesku

Po zapnutí napájení této bleskové jednotky se začne sama nabíjet.

 • Když se blesková jednotka zcela nabije, rozsvítí se na její zadní straně tlačítko TEST oranžově.

 • Když je na displeji MENU nastavena položka [CHG PRIORITY] na [STABLE], doba nabíjení blesku je delší než při nastavení na [NORMAL], ale je k dispozici stabilnější odpalování záblesků. (software bleskové jednotky verze 2.00 nebo novější)

Režim úspory energie

Není-li blesková jednotka 3 minuty či delší dobu používána, když se používá samostatně nebo nasazená na fotoaparátu ve stavu úspory energie, panel LCD se automaticky vypne, aby šetřil kapacitu baterie.

 • Při fotografování s bezdrátovým bleskem, je-li blesková jednotka používána mimo fotoaparát, přejde blesková jednotka do režimu úspory energie za 60 minut.

 • Vypnutí vypínače napájení na připojeném fotoaparátu (s výjimkou DSLR-A100) automaticky převede bleskovou jednotku do režimu úspory energie.

 • Můžete stisknout tlačítko MENU a výběrem [POWER SAVE] zadat časovač úspory energie, nebo výběrem [WL POWER SAVE] zadat časovač úspory energie pro fotografování s bezdrátovým bleskem.

Kontrola zbývající kapacity baterií

 • Dochází-li bateriím kapacita, zobrazí se jako varování indikátor nízkého stavu baterií na panelu LCD.

  • Když indikátor bliká:

   Bateriím dochází kapacita. Jde o doporučení, abyste vyměnili baterie. Blesková jednotka však v tomto stavu může generovat záblesky.

  • Když se na panelu LCD zobrazí pouze :

   Blesková jednotka nemůže generovat záblesky. Vyměňte baterie.

 • Když bateriím dochází kapacita, nejen že se zobrazí varování před vybitím baterií na panelu LCD, ale také oranžově bliká tlačítko TEST na zadní straně této bleskové jednotky.

  • Když bliká pomalu

   Bateriím dochází kapacita. Jde o doporučení, abyste vyměnili baterie.

   Nicméně blesková jednotka v tomto stavu může generovat záblesky.

  • Když bliká rychle

   Blesková jednotka nemůže generovat záblesky. Vyměňte baterie.

Poznámky k nepřetržitým zábleskům

 • Používáte-li bleskovou jednotku nepřetržitě po krátkou dobu, spustí se její vestavěný bezpečnostní obvod k omezení generování záblesků, a může být nutné prodloužit interval záblesků.

  Stoupne-li navíc teplota uvnitř bleskové jednotky ještě výše, zobrazí se na panelu LCD (indikátor přehřátí) a generování záblesků bude na chvíli deaktivováno. V takovém případě vypněte vypínač napájení na bleskové jednotce a nepoužívejte bleskovou jednotku asi 10 minut, aby mohla vychladnout.

 • Nepřetržité záblesky zahřívají baterie uvnitř bleskové jednotky. Při vyjímání baterií proto dbejte zvýšené opatrnosti.