Vybalení

Zjistíte-li, že něco chybí, obraťte se na svého prodejce.

Čísla v závorkách udávají množství.

  • Blesková jednotka (1)

  • Ochranná krytka konektoru (nasazena) (1)

  • Kryt odolný proti prachu a vlhkosti (nasazen) (1) (HVL-F60RM2/HVL-F46RM)

  • Ministojánek (1)

  • Pouzdro (1)

  • Odrazný adaptér (1) (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

  • Barevný filtr (oranžový) (1) (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

  • Barevný filtr (zelený) (1) (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

  • Pouzdro (1) (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

  • Sada tištěné dokumentace