Konfigurace bleskové jednotky pro fotografování s rádiovými bezdrátovými blesky

Tato blesková jednotka podporuje rádiovou bezdrátovou komunikaci pro fotografování s blesky. Zadejte [CMD] pro jednotku vysílače nasazenou na fotoaparátu a [RCV] pro jednotku přijímače (blesková jednotka mimo fotoaparát), jejíž záblesk je spouštěn bezdrátově.

Vyberte bezdrátový (WL) režim blesku na fotoaparátu.

Tip

 • Chcete-li fotografovat s rádiovými bezdrátovými blesky, musíte předem sestavit spárování mezi jednotkou vysílače a min. jednou jednotkou přijímače.

 1. Stiskněte tlačítko WL () na této bleskové jednotce a vyberte [CMD] pro jednotku vysílače, a [RCV] pro jednotku přijímače.

  • Chcete-li zadat bleskovou jednotku jako jednotku vysílače, vyberte [CMD].

  • Chcete-li zadat bleskovou jednotku jako jednotku přijímače, vyberte [RCV].

Tip

 • Dostupná vzdálenost rádiové bezdrátové komunikace mezi jednotkou vysílače a jednotkou přijímače je přibl. 30 m. (Hodnota získána za našich podmínek měření.)

 • Na jednotce vysílače stiskněte tlačítko MENU, vyberte položku [CH SET] a zadejte kanál, který chcete používat pro rádiovou bezdrátovou komunikaci. Při výběru [AUTO] pro položku [CH SET] se použije kanál, který je vhodný pro rádiové podmínky v době zapnutí bleskové jednotky.

 • Když je tato blesková jednotka připravena k záblesku, zobrazí se na panelu LCD.

  Je-li zadána tato blesková jednotka jako jednotka vysílače, rozsvítí se tlačítko TEST oranžově, když jsou připraveny k záblesku všechny bleskové jednotky včetně jednotek přijímačů.