Změny nastavení jednotlivých jednotek přijímačů <RECEIVER SET>

Při fotografování s vícenásobným bleskem můžete např. měnit nastavení bezdrátových skupin a nastavení zoomu jednotlivých spárovaných jednotek přijímačů na displeji MENU na jednotce vysílače.

Poznámka

 • Chcete-li aktivovat jednotku vysílače pro změnu nastavení jednotlivých jednotek přijímačů, musíte předem zaktivovat [RCV REMOTE] na každé jednotce přijímače. Stiskněte tlačítko Fn (funkce) na jednotce přijímače, vyberte [RCV REMOTE] na displeji Quick Navi a pak vyberte [ON].

 1. Stiskněte tlačítko MENU na jednotce vysílače a vyberte [RECEIVER SET].

  1. Stav bezdrátového spojení

  2. Nastavení bezdrátových skupin

   Můžete vybrat [A], [B], [C], [D], [E] nebo [OFF].

  3. Nastavení zoomu

   Pro jednotku přijímače můžete změnit nastavení zoomu.

Poznámka

 • Když je hodnota vybraná pro nastavení zoomu na jednotce vysílače větší nebo menší než hodnoty nastavení zoomu, které jsou dostupné na jednotce přijímače, je pro nastavení zoomu na jednotce přijímače vybrána maximální či minimální hodnota.