Fotografování s manuálním bleskem <MANUAL>

Režim blesku MANUAL udržuje úroveň výkonu blesku konzistentní bez ohledu na jas objektu či nastavení fotoaparátu.

 1. Vyberte režim M (manuální) na fotoaparátu.
 2. Stiskněte tlačítko MODE a otočením řídicího kolečka vyberte [MANUAL].

 3. HVL-F60RM/HVL-F60RM2: Stisknutím tlačítka LEVEL -/+ vyberte požadovanou úroveň výkonu blesku.
  HVL-F46RM: Stisknutím tlačítka +/- na displeji pro nastavení úrovně výkonu zadejte požadovanou úroveň výkonu blesku.

  Níže je použit obrázek bleskové jednotky HVL-F60RM2.

  • HVL-F60RM/HVL-F60RM2: Úroveň výkonu blesku můžete zadat v rozsahu od 1/1 (nejjasnější) do 1/256 (nejtmavší).

   HVL-F46RM: Úroveň výkonu blesku můžete zadat v rozsahu od 1/1 (nejjasnější) do 1/128 (nejtmavší).

  • Snížení výkonu blesku o jednu úroveň (např. 1/1 → 1/2) je ekvivalentní zvýšení clony o jedno číslo (např. F4 → 5.6).

  • HVL-F60RM2/HVL-F46RM (software bleskové jednotky verze 2.00 nebo novější): Při použití bleskové jednotky v kombinaci s fotoaparátem vybaveným obrazovým snímačem s globální závěrkou nemusí světelný výkon blesku použité bleskové jednotky v závislosti na nastavení času závěrky na fotoaparátu dosáhnout nastavené hodnoty. V takových případech se na panelu LCD bleskové jednotky zobrazuje indikace nízkého světelného výkonu blesku ().

   Kromě toho se indikace nízkého světelného výkonu blesku () zobrazuje rovněž na ikoně nabíjení blesku na fotoaparátu.

   Informace o podmínkách času závěrky a nastavení úrovně výkonu blesku, za kterých se zobrazuje indikace nízkého světelného výkonu blesku, naleznete v kapitole „Podmínky nastavení, za kterých se zobrazuje indikace nízkého světelného výkonu blesku“ níže.

 4. Pořiďte fotografii stisknutím tlačítka spouště.

  Když se tlačítko TEST rozsvítí oranžově (připraveno k záblesku), stiskněte tlačítko spouště na fotoaparátu.

Funkce paměti úrovně TTL (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

Při fotografování s bleskem TTL se automaticky nastaví změřená úroveň výkonu blesku jako úroveň výkonu blesku v režimu blesku MANUAL. To umožňuje nastavit výkon blesku v režimu blesku MANUAL na základě úrovně výkonu blesku změřené při fotografování s bleskem TTL a vynechat řadu úkonů, které jsou potřeba k určení úrovně výkonu blesku.

Chcete-li změnit nastavení paměti úrovně TTL, vyberte [TTL LEVEL MEMORY] na displeji MENU.

Poznámky k použití funkce paměti úrovně TTL (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

 • Při fotografováním s více bezdrátovými blesky (se skupinami blesků) se směrné číslo změní podle nastavení blesku (např. nastavení zoomu) jednotlivých bleskových jednotek. Chcete-li zachovat příslušnou úroveň výkonu blesku, určete pro každou bleskovou jednotku jinou bezdrátovou skupinu.

 • Pokud se pro fotografování s bezdrátovými blesky (se skupinami blesků) použije blesková jednotka, která nepodporuje funkci paměťové úrovně TTL, nemusí se zachovat příslušná úroveň výkonu blesku.

 • V režimu blesku MANUAL se zachová pouze úroveň výkonu blesku změřená při fotografování s bleskem TTL. Změníte-li nastavení, která ovlivňují úroveň výkonu blesku, jako je nastavení úrovně výkonu blesku či nastavení zoomu, po fotografování se tato změněná nastavení nezachovají. Pokud jste takové změny učinili, proveďte znovu fotografování s bleskem TTL.

 • Je-li úroveň výkonu blesku změřená při fotografování s bleskem TTL nižší než úrovně dostupné v režimu blesku MANUAL, mohou být vyfotografované snímky přeexponované.

Podmínky nastavení, za kterých se zobrazuje indikace nízkého světelného výkonu blesku (HVL-F60RM2/HVL-F46RM (software bleskové jednotky verze 2.00 nebo novější))

: Dostatečný světelný výkon blesku

-: Nedostatečný světelný výkon blesku

 • HVL-F60RM2

Čas závěrky Nastavení úrovně výkonu blesku
1/256 1/128 1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 1/1
1/250
1/500 -
1/1000 -
1/2000 - -
1/4000 - - -
1/8000 - - - -
1/16000 - - - - -
1/32000 - - - - - -
1/64000 - - - - - - -
1/80000 - - - - - - -
 • HVL-F46RM

Čas závěrky Nastavení úrovně výkonu blesku
1/128 1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 1/2 1/1
1/250
1/500 -
1/1000 -
1/2000 - -
1/4000 - - -
1/8000 - - - -
1/16000 - - - - -
1/32000 - - - - - -
1/64000 - - - - - - -
1/80000 - - - - - - -

Tip

 • Částečným stisknutím tlačítka spouště můžete na panelu LCD zobrazit vzdálenost, při které dojde ke správné expozici.

 • Stisknutím tlačítka MENU a výběrem [LEVEL STEP] můžete změnit krok nastavení úrovně výkonu ([0.3EV] či [0.5EV]).

 • HVL-F60RM/HVL-F60RM2: Přiřadíte-li funkci „TTL/M SWITCH“ k vámi vybranému tlačítku, můžete přepínat režim blesku mezi TTL a MANUAL jednoduše pomocí tohoto tlačítka.

 • HVL-F60RM2/HVL-F46RM (software bleskové jednotky verze 2.00 nebo novější): Když je na displeji MENU nastavena položka [CHG PRIORITY] na [STABLE], doba nabíjení blesku je delší než při nastavení na [NORMAL], ale je k dispozici stabilnější odpalování záblesků.