Ochranné známky

  • „Multi Interface Shoe“ je ochranná známka společnosti Sony Group Corporation.