Manuální výběr pokrytí bleskem <manuální zoom>

Pokrytí bleskem bleskové jednotky lze vybrat ručně bez ohledu na ohniskovou vzdálenost používaného objektivu (manuální zoom).

  1. Stiskněte tlačítko ZOOM a vyberte pokrytí bleskem pomocí řídicího kolečka.

Poznámka

  • V závislosti na ohniskové vzdálenosti zadané pro fotografování se periferní část obrazovky může zdát tmavší. V takovém případě změňte vzor distribuce blesku.