Použití displeje MENU

Stisknutím tlačítka MENU na bleskové jednotce můžete změnit nastavení na displeji MENU. Přesuňte zvýraznění na požadovanou položku nastavení pomocí tlačítek směru a pak tuto položku vyberte stisknutím středového tlačítka.

  1. Stiskněte tlačítko MENU.
  2. Přesuňte zvýraznění na požadovanou položku nastavení pomocí tlačítek směru a pak stiskněte středové tlačítko.

  3. Změňte volbu nastavení pomocí tlačítek směru a stiskněte středové tlačítko.

Na displeji MENU můžete změnit následující volby nastavení.

Skupiny Položky nastavení Popis Volby nastavení
FLASH DISTRIBUT. Nastavení distribuce blesku STD(*)/CENTER/EVEN
CHG PRIORITY (HVL-F60RM2/HVL-F46RM (software bleskové jednotky verze 2.00 nebo novější)) Priorita nabití blesku NORMAL(*)/STABLE
LIGHT MODE (HVL-F60RM) Nastavení ON/OFF světla LED -
MEMORY Registrace požadovaných režimů a nastavení MR1/MR2
AF LED LEVEL (HVL-F60RM) Nastavení úrovně iluminátoru AF HIGH/LOW(*)
CHARGE SET (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Nastavení nabíjení blesku při připojení externího bateriového adaptéru EXT.+INT.(*)/EXT.
TEST Nastavení testu záblesku GROUP/1TIME(*)/3TIMES/4SEC
TTL LEVEL MEMORY (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Nastavení paměti úrovně TTL ON(*)/OFF
LEVEL STEP Krok nastavení úrovně výkonu blesku 0.3EV(*)/0.5EV
CUSTOM KEY Nastavení vlastní klávesy -
/SELECT (HVL-F60RM) Nastavení typu bezdrátového řízení (*)/
RECEIVER SET Nastavení přijímače -
CH SET Nastavení kanálu (rádiové řízení) AUTO(*)/CH1 - CH14
CH SET (HVL-F60RM) Nastavení kanálu (optické řízení) CH1(*) - CH4
REMOTE RELEASE (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Nastavení režimu vzdálené spouště ON/OFF(*)
WITH RELEASE (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Nastavení blesku synchronizace vzdálené spouště ON/OFF(*)
PAIRING Párování -
PAIRED DEVICE Seznam spárovaných zařízení -
WL READY LAMP (HVL-F60RM) Nastavení indikátoru připravenosti bezdrátového blesku ON/OFF(*)
BACKLIGHT Nastavení podsvětlení LCD

HVL-F60RM: AUTO1(*)/AUTO2/ON/OFF

HVL-F60RM2/HVL-F46RM: AUTO(*)/ON/OFF

BEEP (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Nastavení zvuku signálu ON/OFF(*)
m/ft Nastavení jednotek rozsahu blesku m(*)/ft
POWER SAVE Nastavení časovače úspory energie 30SEC/3MIN(*)/30MIN/OFF
WL POWER SAVE Nastavení časovače úspory energie bezdrátového blesku 60MIN(*)/240MIN/OFF
VERSION Zobrazí verzi pro software RCV / tohoto výrobku -
RESET Resetuje nastavení pro displej Quick Navi -
INITIALIZE Obnoví nastavení na výchozí hodnoty -

* Výchozí nastavení z výroby