Resetování nastavení pro displej Quick Navi <RESET>

Nastavení, která jste změnili, můžete pomocí displeje Quick Navi resetovat na výchozí nastavení z výroby.

  1. Stiskněte tlačítko MENU a vyberte [RESET].

  2. Vyberte [OK].

Poznámka

  • Funkce resetování také resetuje nastavení distribuce blesku, nastavení jasu světla LED (HVL-F60RM) a nastavení režimu vzdálené spouště (HVL-F60RM/HVL-F60RM2).

  • V průběhu procesu resetování nevypínejte napájení této bleskové jednotky ani nevyjímejte baterie.