Registrace/vyvolání předvolby <MEMORY>

Režim nebo sadu hodnot, kterou často používáte, můžete zaregistrovat do [MR1] či [MR2] jako předvolbu a jednoduše jí vyvolat výběrem jejího názvu.

Registrace předvolby

  1. Nastavte tuto bleskovou jednotku podle potřeby pro registraci jako předvolby.
  2. Stiskněte tlačítko MENU a vyberte [MEMORY].

  3. Vyberte požadovaný název předvolby ([MR1] nebo [MR2]).

Vyvolání předvolby

Stiskněte tlačítko Fn (funkce), vyberte položku nastavení pro vyvolání předvolby a pak vyberte požadovaný název předvolby ([MR1] či [MR2]).

Tip

  • Chcete-li změnit vlastnosti předvolby, vyvolejte danou předvolbu, změňte nastavení této bleskové jednotky a potom znovu zaregistrujte nastavení pomocí [MEMORY] na displeji MENU.

  • Když nehodláte zaregistrované předvolby používat, vyberte [OFF] v postupu pro registraci předvolby.

Poznámka

  • V průběhu platnosti předvolby je deaktivována položka [RESET] na displeji MENU.