Fotografování s vysokorychlostní synchronizací <HSS>

Fotografování s vysokorychlostní synchronizací eliminuje omezení času synchronizace blesku a umožňuje použít bleskovou jednotku v celém rozsahu časů závěrky daného fotoaparátu. Zvětšení rozsahu volitelných clon umožňuje fotografování s bleskem při široce otevřené cloně, která ponechá pozadí rozostřené a akcentuje objekt vpředu. Při fotografování scény, kde je velmi jasné pozadí a při široce otevřené cloně v režimu A nebo M na fotoaparátu by byl snímek zpravidla přeexponován, můžete expozici upravit na správnou úroveň pomocí vysokorychlostní závěrky.

A: Fotografování s vysokorychlostní synchronizací

B: Fotografování s normálním bleskem

 1. Stiskněte tlačítko Fn (funkce), vyberte [HSS] na displeji Quick Navi a pak vyberte [ON] nebo [OFF].

Čas synchronizace blesku

Fotografování s bleskem je obvykle spojováno s minimálním časem závěrky, které se říká čas synchronizace blesku. Toto omezení se netýká fotoaparátů navržených pro fotografování s vysokorychlostní synchronizací (HSS), neboť umožňují fotografovat s bleskem při minimálním času závěrky fotoaparátu.

Poznámka

 • Nastavíte-li závěrku fotoaparátu na kratší čas než 1/4000 a pořídíte fotografii, mohou se na ní objevit světlé a tmavé šmouhy.

  Pro fotografování doporučujeme nastavit úroveň výkonu blesku alespoň na MANUAL 1/2.

 • Minimální dostupná hodnota pro zadání úrovně výkonu blesku se mění v závislosti na nastavení vysokorychlostní synchronizace.

  • Při výběru [ON]: 1/128

  • Při výběru [OFF]: 1/256*

   * U modelu HVL-F46RM je omezena minimální hodnota na 1/128, když je vybrána možnost [WL OFF] pro bezdrátový režim.