Vlastní úpravy přiřazení tlačítek <CUSTOM KEY>

K některým ovládacím prvkům ovládacího panelu (tlačítka směru, středové tlačítko a řídicí kolečko) můžete přiřadit funkci podle vlastního výběru.

  1. Stiskněte tlačítko MENU a vyberte [CUSTOM KEY].

  2. Vyberte požadovaný ovládací prvek pomocí tlačítek směru.

  3. Pomocí tlačítek směru vyberte funkci, kterou chcete přiřadit.

Následující seznam uvádí funkce a ovládací prvky dostupné pro přiřazení.

Skupiny Přiřaditelné funkce Popis Ovládací prvky pro přiřazení
Koleč. Střed. Vlevo Vpravo Nahoru Dolů
MODE Nastavení režimu blesku - (*1)(*2)
TTL/M SWITCH (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Přepínání režimu blesku (TTL/MANUAL) -
/LEVEL Nastavení úrovně výkonu blesku (*2)
POS SELECT (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Výběr položky pro přímé nastavení výkonu blesku
ZOOM Nastavení pokrytí bleskem (zoom) (*1)(*2)
CMD/CTRL FLASH (HVL-F60RM) Nastavení blesku jednotky ovladače/vysílače -
CMD FLASH (HVL-F60RM2/HVL-F46RM) Nastavení bleskové jednotky vysílače -
FLASH DISTRIBUT. Nastavení distribuce blesku -
HSS Nastavení vysokorychlostní synchronizace -
RATIO CONTROL Nastavení poměru osvětlení -
RATIO VALUE Nastavení poměru úrovně výkonu blesku -
MODE(GROUP) Nastavení režimu skupinového blesku -  
LIGHT MODE (HVL-F60RM) Nastavení ON/OFF světla LED -
RECALL Vyvolání předregistrovaných nastavení -
MEMORY Registrace předvolby -
WL MODE Nastavení bezdrátového režimu - (*1)(*2)
REMOTE RELEASE (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Nastavení režimu vzdálené spouště -
RECEIVER SET Nastavení jednotlivých přijímačů -
GROUP Nastavení bezdrátových skupin -
RCV REMOTE Nastavení vzdálených přijímačů -
CH SET Nastavení kanálu (rádiové řízení) -
CH SET (HVL-F60RM) Nastavení kanálu (optické řízení) -
OSTATNÍ NOT SET Žádné nastavení (*1)(*2) (*1)(*2) (*1)

*1 Výchozí nastavení z výroby (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

*2 Výchozí nastavení z výroby (HVL-F46RM)