Varovné indikace

///

Generování více záblesků v krátké době může způsobit zvýšení teploty uvnitř této bleskové jednotky. Změny teploty jsou indikovány ikonami na displeji LCD či zvukovým signálem (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) v závislosti na hodnotě vnitřní teploty. Je-li tato blesková jednotka v jakémkoli varovném stavu, zastaví se nabíjení blesku.

HVL-F60RM/HVL-F60RM2

  • /

    Indikuje, že je vnitřní teplota příliš vysoká a blesková jednotka nemůže generovat záblesky (blesková jednotka je přehřátá). Při výběru [ON] pro [BEEP] na displeji MENU je tento stav také indikován zvukovým signálem. Vypněte napájení bleskové jednotky a přibl. 20 minut ji nepoužívejte.

  • Indikuje, že by se tato blesková jednotka mohla přehřát. Je-li blesková jednotka v tomto stavu, nabíjení blesku se na přibl. 11 sekund zastaví. Při výběru [ON] pro [BEEP] na displeji MENU je tento stav také indikován zvukovým signálem.

  • Indikuje, že je vnitřní teplota extrémně vysoká. Je-li blesková jednotka v tomto stavu, nabíjení blesku se na přibl. 8 sekund zastaví. Tento varovný stav není indikován zvukovým signálem.

HVL-F46RM

  • Indikuje, že je vnitřní teplota příliš vysoká a blesková jednotka nemůže generovat záblesky (blesková jednotka je přehřátá). Vypněte napájení bleskové jednotky a přibl. 10 minut ji nepoužívejte.