Umístění dílů a ovládacích prvků (HVL-F46RM)

Blesková jednotka (přední strana)

 1. Vestavěný širokoúhlý panel

 2. Výbojka blesku

 3. Patka Multi Interface

 4. Multifunkční terminál/terminál mikro USB

 5. Odrazný list

Blesková jednotka (zadní strana)

 1. Indikátor odrazu (horní/dolní úhel)

 2. Kontrolka LINK

 3. Panel LCD

 4. Ovládací panel

 5. Kryt odolný proti prachu a vlhkosti

 6. Aretační páčka

 7. Uvolňovací tlačítko

 8. Dvířka bateriového prostoru

Ministojánek

Obrázek ministojánku

 1. Patice pro díl Patka Multi Interface

 2. Otvor pro upevnění stativu

Ovládací prvky na ovládacím panelu

 1. Tlačítko Fn (funkce)

 2. Tlačítko TEST

 3. Řídicí kolečko

 4. Středové tlačítko

 5. Tlačítka směru

 6. Vypínač napájení

  Výběrem „LOCK“ lze deaktivovat řídicí kolečko i tlačítka na bleskové jednotce a tím zabránit nechtěnému ovládání.

 7. Tlačítko MENU

O podsvětlení LCD

Vždy, když stisknete některé tlačítko či použijete řídicí kolečko na ovládacím panelu, rozsvítí se podsvětlení panelu LCD podle nastavení podsvětlení. Když podsvětlení svítí, lze dobu jeho rozsvícení prodloužit dalším stisknutím jakéhokoli tlačítka či použitím řídicího kolečka. Chcete-li změnit nastavení podsvětlení, vyberte [BACKLIGHT] na displeji MENU. Můžete vybrat jednu z následujících voleb nastavení.

AUTO:
Když stisknete některé tlačítko či použijete řídicí kolečko, rozsvítí se podsvětlení panelu LCD na 8 sekund. (výchozí nastavení z výroby)
ON:
Podsvětlení panelu LCD zůstává rozsvícené.
OFF:
Podsvětlení zůstává zhasnuté.