Použití řídicího kolečka

Otáčením řídicího kolečka nebo stisknutím tlačítek směru můžete přesunout zaostření či změnit hodnotu položky nastavení na displeji Quick Navi nebo na displeji MENU. Vyberte požadovanou položku nastavení a stisknutím středového tlačítka zaktivujte volbu nastavení.

Poznámka

  • V tomto tématu jsou použity obrázky bleskové jednotky HVL-F60RM.

K tlačítkům směru a řídicímu kolečku jsou při expedici přiřazeny následující funkce.

Ovládání Funkce Popis
Nahoru ZOOM Změní pokrytí bleskem (zoom).
Dolů MODE Změní režim blesku.
Vlevo (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) - K tomuto tlačítku není při expedici přiřazena žádná funkce. K tlačítku můžete přiřadit funkci dle vlastního výběru.
Vlevo (HVL-F46RM) /LEVEL Změní kompenzaci blesku/úroveň výkonu
Vpravo WL MODE Změní bezdrátový režim.
Řídicí kolečko - K tomuto tlačítku není při expedici přiřazena žádná funkce. K tlačítku můžete přiřadit funkci dle vlastního výběru.

Tip

  • K řídicímu kolečku, ke každému tlačítku směru a ke středovému tlačítka můžete přiřadit funkci dle vlastního výběru.