Použití barevných filtrů (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

V závislosti na okolním světle během fotografování nemusí na pozadí objektu dosáhnout dostatek světla blesku a fotografované snímky pak mohou mít nepřirozené barvy. Fotografované snímky mohou mít přirozené barvy pomocí dodaných barevných filtrů sloužících pro fotografování.

 • Oranžový barevný filtr: pro fotografování pod světlem žárovek

 • Zelený barevný filtr: pro fotografování pod světlem zářivek

Poznámka

 • Když je použit barevný filtr, mohou ovlivnit barvy fotografovaných snímků okolní podmínky a jiné okolnosti. V takovém případě pro získání barev podle vašeho výběru nastavte vyvážení bílé na fotoaparátu.

Nasazení barevného filtru

 1. Nasaďte vystouplou část () barevného filtru na prohlubeň () na horní straně výbojky blesku.

 2. Barevný filtr zcela zasuňte ve směru šipky do aretované polohy.

  Je-li barevný filtr nasazen správně, na panelu LCD se zobrazí .

Odebrání barevného filtru

Otočte výbojku blesku nahoru, zachyťte prst za vystouplou část () barevného filtru a pak filtr vysuňte vzhůru ve směru šipky.

Poznámka

 • Když je použit barevný filtr, funkce automatického nastavení Auto WB fotoaparátu funguje v následujících případech. Nicméně když je použit barevný filtr, nefunguje pro fotografování s vícenásobným bleskem.

  • Tato blesková jednotka je nasazena na fotoaparát pomocí klipového spoje a uvedena do režimu blesku TTL.

  • Pro vyvážení bílé na fotoaparátu je určena volba [Auto] či [Flash].