Párování s rádiovým bezdrátovým vysílačem/přijímačem <pro fotografování s rádiovým bezdrátovým bleskem>

Chcete-li fotografovat s rádiovým bezdrátovým bleskem pomocí této bleskové jednotky, musíte mít kromě této bleskové jednotky i další bleskovou jednotku, která podporuje rádiovou bezdrátovou komunikaci, a musíte je vzájemně spárovat.

Spárování této bleskové jednotky s rádiovým bezdrátovým vysílačem/přijímačem (není součástí dodávky) viz návod k použití dodávaný se zařízením.

Tip

 • Při párování musíte obě zařízení vzájemně přiblížit na vzdálenost 1 m.

 1. Zapněte napájení této bleskové jednotky a druhého zařízení.
 2. Stisknutím tlačítka WL () zobrazte displej pro nastavení bezdrátového režimu a pak zadejte jednu bleskovou jednotku jako jednotku vysílače a druhou jako jednotku přijímače.

  • Chcete-li zadat bleskovou jednotku jako jednotku vysílače, vyberte [CMD].

  • Chcete-li zadat bleskovou jednotku jako jednotku přijímače, vyberte [RCV].

 3. Na této i na druhé bleskové jednotce stiskněte tlačítko MENU a vyberte [PAIRING].

  • Na jednotce vysílače se zobrazí následující displej.

  • Na jednotce přijímače se zobrazí následující displej.

 4. Pro sestavení spárování vyberte [OK].
  • Na jednotce vysílače se zobrazí následující displej.

   Spárování je sestaveno. Na jednotce vysílače můžete pokračovat v párování s dalšími jednotkami přijímačů. Po každém sestavení spárování s jednotkou přijímače se zvýší počet spárovaných zařízení ().

  • Na jednotce přijímače se zobrazí následující displej.

   Spárování je sestaveno.

   Když se spárování sestaví, rozsvítí se zeleně kontrolka LINK.

Sestavení spárování se 2 a více zařízeními

Nastavte každé zařízení, které se má spárovat s touto bleskovou jednotkou, jako jednotku přijímače, a zopakujte kroky 3 a 4.

Po dokončení spárování se všemi jednotkami přijímačů vyberte [EXIT] na jednotce vysílače a pak [OK] na následujícím displeji.

Tip

 • HVL-F60RM:

  Tato blesková jednotka umí využívat 2 typy bezdrátové komunikace pro fotografování s bezdrátovými blesky: rádiovou a optickou bezdrátovou komunikaci. Typ bezdrátového připojení můžete zvolit výběrem [/SELECT] na displeji MENU.

 • Bleskovou jednotku lze spárovat max. s 15 jednotkami přijímačů.

 • Spárovanou jednotku(y) přijímače můžete zobrazit či odstranit výběrem položky [PAIRED DEVICE] na displeji MENU.

Poznámka

 • Pokyny výše jsou uvedené za předpokladu, že tato blesková jednotka používá výchozí rádiovou bezdrátovou komunikaci.

 • Pokud jste změnili nastavení jednotky vysílače a zadali ji jako jednotku přijímače nebo naopak, musíte obnovit spárování mezi danými jednotkami.